اعتبار بیمه نامه شخص ثالث

مهمترین کاربرد بیمه شخص ثالث برای خودروهاست. رانندگان وسایل نقلیه موظف هستند که بر طبق قانون به خرید بیمه شخص ثالث اقدام کرده و در صورت عدم خرید، مجرم شناخته می شوند. حداکثر تایخ اعتبار هر بیمه نامه شخص ثالث یکسال است. اما ممکن است که شما قصد دارید چند ماه دیگر خودروی خود را بفروشید در این صورت اگر بخواهید بیمه نامه شخص ثالث با اعتبار یکساله را خریداری کنید در واقع بخش عمده ای از این هزینه هدر رفته است. لذا بهتر است به سراغ بیمه شخص ثالث کوتاه مدت بروید.

شرایط بیمه شخص ثالث کوتاه مدت

در سال های قبل مدت اعتبار بیمه شخص ثالث یکساله بود تا این که این مسئله مطرح شد که اگر فردی قصد دارد وسیله خود را در چند ماه بفروشد در نتیجه بیمه شخص ثالث یکساله در واقع هزینه اضافی است که باید پرداخت شود به همین دلیل است که بیمه شخص ثالث کوتاه مدت برای بیمه گذاران ارائه شد. یکی از مزیت های بیمه شخص ثالث کوتاه مدت این است که مشکل اقساطی بودن خرید بیمه حل خواهد شد. برخی از افراد زمانی که می خواهند بیمه شخص ثالث یکساله بخرند مشکل پرداخت هزینه را داشته و بیمه امکان پرداخت اقساطی را فراهم کرده است. اما این پرداخت اقساطی مشکل های فنی را به وجود آورده است. زمانی که بیمه گذار اولین قسط را پرداخت می کند، نمایندگی بیمه نسبت به آن متعهد خواهد شد حال فرض کنیم که با پرداخت اولین قسط، مشکلی برای بیمه گذار رخ بدهد و در نتیجه شرکت بیمه گر مجبور است خسارت را جبران نماید در این صورت پرداخت سایر اقساط دچار تعارض می شود. خوشبختانه بیمه شخص ثالث کوتاه مدت باعث حل این مشکلات شده است.

شرایط این بیمه نامه به شرح زیر است:

1-   این بیمه نامه به مدت 6 ماه و کمتر از یکسال اعتبار دارد. مدت زمان آن را بیمه گذار می تواند انتخاب کنید.

2-   جالب است بدانید که نرخ حق بیمه شخص ثالث کوتاه مدت از بیمه شخص ثالث یکساله حدود 10-5 درصد بیشتر است.

3-   بیمه شخص ثالث کوتاه مدت به صورت روز شمار محاسبه نمی شود بلکه مطابق با ماده ۱۵ آئين نامه اجرايي ماده ۸ اصلاح قانون شخص ثالث برای بیمه های کوتاه مدت حق بيمه براساس جدول تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي‌شود.

4-  لازم به ذکر است که اگر  سابقه بيمه ‌نامه كوتاه‌ مدت تمديدي كمتر از ۲۷۰ روز باشد در این حالت بيمه ‌نامه بدون اعمال تخفيف عدم خسارت و يا حداكثر به ميزان تخفيف مندرج در بيمه ‌نامه برای بیمه گذار ارائه خواهد شد.