بهترین بیمه شخص ثالث

با توجه به این که در کشور ما بیمه شخص ثالث بیشترین آمار فروش را به خود اختصاص داده است لذا تعداد نمایندگی های بیمه شخص ثالث در کشور بیشتر از نمایندگی های سایر انواع بیمه نامه هاست. اما شما به عنوان فرد بیمه گذار حق دارید بین نمایندگی های مختلف بیمه شخص ثالث انتخاب کنید چرا که بر طبق قانون تمام نمایندگی های بیمه شخص ثالث براساس عملکرد خود رتبه بندی می شوند. شما ابتدا باید تحقیق کنید تا بهترین بیمه شخص ثالث را در نمایندگی های مختلف پیدا کرده و سپس خرید خود را انجام دهید. اما برای این منظور باید عواملی که باعث می شود یک نمایندگی بیمه شخص ثالث به عنوان بهترین رتبه بندی شود را دانسته و قضاوت خود را بر این اساس انجام دهید.

1-   تناسب بیمه نامه ر با نیازهای مشتریان

یکی از ملاک هایی که باعث می شود میزان رضایتمندی از بیمه نامه شخص ثالث افزایش برود، میزان تناسب بیمه نامه با نیازهای مشتریان است. مهمترین خدماتی که برای مشتری ارزش دارد سطح خدمات تحت پوشش و همچنین مدت اعتبار بیمه نامه است. نمایندگی های بیمه شخص ثالث که تعداد خدمات بیشتری را تحت پوشش قرار داده و تنوع بیشتری از نظر اعتبار بیمه نامه داشته باشند، مورد استقبال مردم قرار می گیرند.

2-   ارائه خدمات مشاوره به مشتریان

زمانی که مشتری به نمایندگی بیمه شخص ثالث مراجعه می کند تمایل دارد که کارشناسان و مشاورین در نمایندگی با بهترین برخورد و در کمال صبر و حوصله، سوالات آن ها را پاسخ گفته و در اولین فرصت به آن ها مشاوره دهند. همین امر تعیین می کند که بیمه گذار تا چه اندازه از نمایندگی بیمه رضایت داشته باشد.

3-   راهنمایی به بیمه گذار در زمان بروز خسارت

زمانی که بیمه گذار با خسارتی روبر شده و حال برای دریافت هینه خسارت باید به نمایندگی بیمه مراجعه کند، به درستی نمی دادند که چه مراحلی را باید طی کند. در این زمان کارشناسان در نمایندگی باید راهنمایی های درست و به موقع را به بیمه گذار ارائه کنند و همین مسئله برای بیمه گذار اهمیت زیادی دارد و بر جلب رضایت او موثر است.

4-   رسیدگی به شکایات مشتریان

این احتمال وجود دارد بیمه گذار در اثر بروز مشکلی از خدمات شما به عنوان نمایندگی بیمه ناراضی شود. در این صورت شما باید به جای جبهه گیری، سریعا علت شکایت را پیگیری کرده و رضایت مشتری را جلب نمایید.

5-   آگاهی به بیمه گذار در زمان تمدید بیمه نامه

معمولا اغلب افراد تاریخ تمدید بیمه نامه شخص ثالث را فراموش می کنند. برخی از نمایندگی های بیمه تمهیداتی را در نظر گرفته و چند روز قبل از پایان تاریخ انقضای بیمه نامه، به بیمه گذار یادآوری خواهند کرد.