تمدید بیمه شخص ثالث سایر شرکت ها

در تعیین حق بیمه شخص ثالث عوامل مختلفی تاثیر دارند که مهمترین آن ها شامل دیه در ماه های حرام و همچنین مدل خودرو است. مسلما در طول یکسال، هم نرخ دیه نسبت به سال قبل متفاوت خواهد بود و هم این که مدل ماشین یکسال بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که اعتبار بیمه شخص ثالث را یکساله قرا می دهند تا مجددا بیمه گذار بیمه نامه را متناسب با تغییرات جدید تمدید نماید. تمدید بیمه شخص ثالث باید چند روز قبل از اتمام تاریخ اعتبار بیمه نام انجام گیرد و به ازای هر روز دیرکرد از زمان اتمام تاریخ قرارداد بیمه تا زمان تمدید مجدد، نمایندگی بیمه موظف است که بیمه گذار را مطابق با قانون جریمه کند چرا که داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه اجباری بوده و نداشتن آن جرم به حساب می آید.

برای تمدید بیمه شخص ثالث دو راه حل وجود دارد:

1-   اگر شما قصد دارید باز هم از خدمات همان نمایندگی بیمه شخص ثالث که هم اکنون تحت پوشش آن هستید استفاده کنید، برای این منظور می توانید یا با مراجعه حضوری و یا با مراجعه به سایت نمایندگی مربوطه اقدام به تمدید بیمه شخص ثالث کنید.

2-   اما ممکن است که شما در طول یکسال استفاده از بیمه نامه شخص ثالث، از خدمات نمایندگی بیمه راضی نبوده و تمایل دارید که در زمان تمدید بیمه نامه به سراغ شرکت های جدید رفته و در سال جدید تحت پوشش این نمایندگی بیمه از خدمات بیمه شخص ثالث استفاده کنید.

در صورتی که تمایل دارید که تمدید بیمه شخص ثالث در شرکت های دیگر انجام شود ابتدا باید تحقیق کنید که کدام یک از نمایندگی ها خدمات بهتری نسبت به نمایندگی قبلی ارائه می کنند. در این راستا شرکت بیمه شخص ثالث 724 به شما کمک خواهد کرد.

شکرت بیمه شخص ثالث 724 شرایط را برای بیمه گذاران فراهم نموده است که بیمه نامه شخص ثالث را همزمان با انتقال قرارداد و همچنین انتقال تخفیفات بیمه نامه به شرکت جدید، تمدید نماید. در این زمان کارشناسان فعال در شرکت بیمه شخص ثالث 724 با دریافت مدارک از بیمه گذار کلیه امور لازم جهت انتقال و تمدید را انجام داده و در نهایت سند قراداد را به مشتری ارائه خواهد نمود.