تمدید بیمه شخص ثالث

تمامی قوانینی که وضع می شوند به منظور کمک به بهبود زندگی بشر و جلوگیری از اتفاقاتی است که می تواند هیچ گاه قابل جبران نباشند. برای مثال می توان  اجباری کردن استفاده از بیمه شخص ثالث برای خودروها اشاره نمود. احتمال دارد که شما در حین رانندگی تصادف کنید و این اتفاق ممکن است برای هر فردی رخ بدهد حتی اگر تمامی قوانین و اصول رانندگی را از بر باشید باز هم باید به فکر اتفاقات پیش بینی نشده بود. در این زمان است که اهمیت بیمه شخص ثالث آشکار می گردد. پس همان گونه که متوجه شدید قانون اجبار در استفاده از بیمه شخص ثالث بسیار هم مفید است و زمانی که اعتبار بیمه نامه تمام می شود شما باید برای تمدید بیمه شخص ثالث مراجعه کنید.

نتیجه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث

با توجه به این که بیمه نامه شخص ثالث جزئی از مدارک ماشین است لذا در صورتی که تمدید آن به تعویق بیافتد بیمه گذار جریمه خواهد شد. به این صورت که در زمان مراجعه به شرکت بیمه گر به ازای هر روز دیرکرد برای تمدید بیمه نامه باید علاوه بر حق بیمه، مبلغی را تحت عنوان جریمه پرداخت نماید. به همین دلیل است که توصیه می کنیم چند روز قبل از اتمام تاریخ انقضای قرارداد به نمایندگی مورد نظر مراجعه کرده و بیمه نامه خود را تمدید کنید. از طرفی ممکن است در همان روزهایی که تاریخ انقضای بیمه نامه گذشته و شما برای تمدید اقدام نکرده اید، تصادفی رخ داده و در نتیجه جبران تمام خسارت های تصادف بر عهده خودتان خواهد بود.

مراحل تمدید بیمه شخص ثالث

1-   مراجعه به نمایندگی بیمه با در دست داشتن بیمه نامه و مدارک شخصی که تعیین کننده هویت شماست.

2-   بررسی شرایط جدید بیمه نامه و تغییراتی که در قراداد جدید لحاظ خواهد شد.

3-   تکمیل فرم مورد نظر جهت تمدید بیمه نامه

البته شما می توانید تمدید بیمه شخص ثالث را به صورت اینترنتی نیز انجام دهید در این صورت انجام تمامی مراحل بر عهده شما بوده و پس از ثبت نهایی در سیستم، درخواست شما توسط کارشناسان بررسی می گرد و نهایتا بیمه نامه جدید به آدرس ذکر شده ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است که شما برای تمدید بیمه شخص ثالث هم می توانید به سراغ شرکت بیمه گر فعلی رفته و هم اگر تمایل به خرید از شرکت جدید دارید می توانید با انتقال بیمه شخص ثالث به این شرکت تمدید بیمه نامه ار نیز در نمایندگی جدید انجام دهید.