دیرکرد بیمه شخص ثالث

در میان تمام قوانین راهنمایی و رانندگی که برای دارندگان وسایل نقلیه وضع شده است، داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها و وسایل نقلیه را نباید فراموش کرد. بر طبق قانون مدارک وسایل نقلیه تنها زمانی تکمیل خواهد شد که بیمه شخص ثالث نیز در کنار آن ها باشد و نبود این بیمه نامه به معنای تخلف قلمداد می شود که جریمه های سنگین را به دنبال خواهد داشت. در این زمینه باید دو مبحث را در نظر گرفت:

1-   برخی از وسایل نقلیه از بیمه شخص ثالث برخوردار نیستند در این صورت باید نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کرده و در صورت نبود بیمه نامه پلیس راهنمایی و رانندگی تخلف راننده را ثبت خواهد کرد.

2-   اما ممکن است که شما بیمه شخص ثالث را برای خودروی خود تهیه کرده اید ولی مدت اعتبار آن گذشته است.

در دو حالت فوق میزان جریمه ها متفاوت است. در این مقاله به بررسی دیرکرد بیمه شخص ثالث در زمان تمدید خوهیم پرداخت.

1-   فرض کنیم که تنها یک روز از اعتبار بیمه شخص ثالث گذشته است ممکن است که شما گمان کنید که در این یک روز اتفاقی نخواهد افتاد اما در کمال ناباوری شما دچار سانحه تصادف شده و مقصر شناخته می شوید در این صورت متاسفانه به دلیل منقضی شدن قرارداد بیمه، نمایندگی بیمه گر به هیچ عنوان جبران خسارات را بر عهده نگرفته و در نتیجه جبران هزینه ها بر عهده خود شما خواهد بود. در خوش بینانه ترین حالت ممکن است تنها خسارت مالی به شخص ثالث وارد شود ولی بدترین حالت سانحه هایی است که منجر به مرگ شخص ثالث شده و شما باید دیه را خودتان پرداخت کنید.

2-   بعد دیگر دیرکرد بیمه شخص ثالث هزینه ای است که نمایندگی بیمه گر به عنوان جریمه دیرکرد از بیمه گذار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که بیمه گر باید به ازای هر روز دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث هزینه ای را به عنوان جریمه برای فرد بیمه گذار در نظر گرفته و این هزینه را مازاد بر نرخ حق بیمه دریافت کند.

3-   همچنین لازم است بدانید که اگر تمدید بیمه نامه شما دارای دیرکرد باشد و در زمان مواجه با پلیس راهنمایی و رانندگی انقضای آن گذشته باشد در این صورت پلیس می تواند طبق قانون خودرو را به پارکینگ منتقل کند