قوانین بیمه شخص ثالث

خرید هر نوع بیمه نامه از قوانین و اصول خاص خود تبعیت می کند که این قوانین توسط مجلس شورای ملی تصویب و از طرف بیمه مرکزی به کلیه نمایندگی های بیمه مورد نظر ابلاغ می گردد تا فروش بیمه نامه کاملا قانوی و معتبر انجام شود. با توجه به کاربرد زیاد بیمه شخص ثالث نسبت به سایر بیمه نامه ها لازم دانستیم که به منظور آگاهی مخاطبین عزیز به بررسی قوانین بیمه شخص ثالث در این مقاله بپردازیم.
1-   کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از خودروی شخصی و یا وسایل سنگین موظف هسند که وسیله خود را در برابر خسارت های مالی و جانی که ممکن است در حین تصادف به فرد بیمه شخص ثالث وارد شوند بیمه نموده و در صورت عدم استفاده از بیمه نامه بیمه شخص ثالث پلیس راهنمایی و رانندگی برای آن ها جریمه در نظر خواهد گرفت.

2-   از زمانی که خودرو به مالک جدید انتقال می یابد كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه شخص ثالث به صاحب جدید منتقل شده و از این پس فرد انتقال گیرنده به عنوان بیمه گذار شناخته می شود.

3-   لازم به ذکر است که در زمان انتقال خودرو، کلیه تخفیفاتی که به قرارداد بیمه شخص ثالث خودرو تعلق گرفته است به فرد انتقال دهنده تعلق داشته و او می تواند تخفیفات را به بیمه نامه جدید شخص ثالث خود منتقل کند.

4-   دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که خودروی خود را از خارج از کشور به ایران وارد می کنند مکلف هستند که در صورت عدم داشتن بیمه نامه شخص ثالث از نمایندگی ها معتبر خارج از کشور، سریعا برای گرفتن این بیمه نامه در داخل ایران اقدام نمایند.

5-   همچنین در صورتی که قصد دارید با وسیله نقلیه خود از کشور خارج شوید باید خودروی شما از بیمه شخص ثالث بهره مند باشد در غیر این صورت اجازه خروج داده نمی شود.

6-   در صورتی که بیمه گذار از شرکت بیمه گر تقاضای پوشش بیمه ای بیشتر از آنچه در بیمه نامه ذکر شده است را داشته باشد در این صورت بای حق بیمه بیشتری را در چهارچوب ضوابط كلي بیمه مرکزی ایران پرداخت نماید و همچنین این قاضا باید مورد تایید شرکت بیمه گر قرار گیرد.

7-   در صورتي كه در يك حادثه تصادف، راننده مقصر به پرداخت بیش از یک دیه محکوم شود شرکت بیمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني خواهد بود، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.

8-   توجه داشته باشید که ذکر هر گونه شرط در قرارداد بیمه شخص ثالث که منجر به کم شدن تعهدات بیمه گر در مقایسه با آن چه قانون لحاظ کرده است و در نتیجه کم شدن سود رسیده به بیمه گذار و فرد زیان دیده می شود رسما باطل و بی اثر خواهد بود.

9-   چنانچه تصادف رخ داده منجر به مرگ و یا نقص عضو فرد زیان دیده شود و راننده مقصر بر طبق نظر دادگاه باید وثیقه ای را ارائه کند در این صورت فرد مقصر می تواند از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه استفاده کند.

10-  اگر برای یک خودرو، دو بیمه شخص ثالث ارائه شده باشد در این صورت بیمه نامه ای که دیرتر صادر شده است طبق قانون باید باطل شود.

11-  در صورتی که حتی چند ساعت از تاریخ انقضای قرارداد بیمه شخص ثالث گذشته و در این فاصله تصادفی رخ داده باشد، شرکت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت هزینه جبران خسارات ندارد.