یادآوری اتمام بیمه شخص ثالث

در کشور ما تعداد نمایندگی هایی که خدمات بیمه شخص ثالث را ارائه می کنند بیشتر از سایر انواع بیمه نامه هاست و علت این امر، کارایی بیمه شخص ثالث نسبت به سایر بیمه هاست. همان گونه که می دانید در کشور ما قانونی مبنی بر اجباری بودن استفاده از بیمه شخص ثالث برای خودروها وجود دارد چرا که در زمان بروز تصادف پرداخت خسارات مالی و جانی توسط راننده مقصر بسیار سخت بوده و اگر بیمه شخص ثالث نباشد به مرور زمان حوادث رانندگی منجر به تشنج های شدید در شرایط اجتماعی کشور خواهد شد. مسلما در زمان تصادف دعوای طرفین بر سر هزینه خسارت باعث می شود که آثار زیان بار و حتی غیر قابل جبران به وجود بیاید که بیمه شخص ثالث به دلیل تعهد در پرداخت هزینه خسارت از این دعوا و تشنجات پیشگیری می کند.
قرارداد بیمه شخص ثالث یکساله است و بلافاصله پس از اتمام تاریخ اعتبار بیمه شخص ثالث باید نسبت به تمدید بیمه نامه اقدام نمود چرا که بر طبق قانون هر روز دیرکرد در تمدید بیمه شخص ثالث منجر به جریمه شدن بیمه گذار خواهد شد. اما بسیاری از افراد تاریخ انقضای بیمه نامه شخص ثالث خود را فراموش می کنند و این مسئله کاملا طبیعی است چرا که یکسال از مدت اعتبار آن گذشته و در این مدت افراد غالبا فراموش می کنند که به سراغ بیمه نامه رفته و تاریخ انقضای آن را چک کنند. در این زمان یادآوری از سوی شرکت های بیمه نقش مهمی دارد.

شرکت بیمه شخص ثالث 724 شعار خود را همواره رضایت مشتریان قرار داده است و در این راستا از هیچ اقدامی به سود بیمه گذاران دریغ نمی کند. برای مثال در مورد همین مسئله تمدید بیمه شخص ثالث با توجه به این که اکثر افراد زمان تمدید  بیمه نامه را فراموش کرده و همین امر منجر به جریمه شدن ان ها می گردد لذا شرکت بیمه شخص ثالث 724 بخشی از فعالیت های خود را به یادآوری تاریخ تمدید بیمه شخص ثالث اختصاص داده و از طریق سیستم پیامکی زمان تمدید را به مشتریان خود اطلاع خواهد اد.