انتقال بیمه شخص ثالث

در مورد بیمه شخص ثالث بحثی که در میان بیمه گذارن مطرح می شود این است که آیا انتقال بیمه شخص ثالث امکان پذیر هست یا خیر. در ابتدا لازم است بدانیم که چرا این موضوع بین دارندگان وسایل نقلیه اهمیت زیادی دارد. فرض کنیم که شما چندیت سال است که از بیمه شخص ثالث خودروی خود استفاده نکرده و اکنون می توانید تخفیفات بسیار عالی را از جانب شرکت بیمه گر دریافت نمایید. اما متاسفانه شما در آستانه فروش خودرو هستید در نتیجه این بیمه نامه همراه به تخفیفاتش به صاحب جدید خودرو انتقال خواهد یافت و همین موضوع باعث ناراحتی شما می شود. در راستای اهمیت انتقال بیمه شخص ثالث برای صاحبان وسایل نقلیه، قانون جدیدی پیرامون این بیمه نامه وضع گشته است که هر فرد می تواند تخفیفات بیمه شخص ثالث وسیله را قبل از فروش خودرو به نفع خود انتقال دهد.

موارد انتقال بیمه شخص ثالث

به طور کلی شما در چند مورد می توانید اقدام به انتقال شخص ثالث کنید که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت:

1-   انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث

این مورد مطابق با چیزی است که در ابتدا صحبت کردیم. شما قصد فروش وسیله نقلیه خود را داشته ولی می خواهید تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث برای خودتان حفظ شود. در این صورت باید قبل از فروش خودرو به نمایندگی بیمه مراجعه کرده و تقاضای انتقال تخفیفات را داشته باشید. لازم به ذکر است که انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث از قانون خودروهای مشابه پیروی می کند به این معنا که اگر دو خودرو از نظر کاربری یکسان باشند شما می توانید تخفیفات بیمه نامه خودروی قبلی را به خودروی جدید انتقال دهید.

2-   انتقال بیمه شخص ثالث به شرکت دیگر

مکن است شما برای خرید بیمه شخص ثالث به سراغ یک شرکت بیمه گر بروید که پس از عقد قرارداد متوجه شوید این شرکت بیمه در ازای حق بیمه ای که دریافت می نماید خدمات کمتری را نسبت به سایر شرکت ها ارائه می کند. طبق قانون شما می توانید که با مراجعه به نمایندگی جدید بیمه و ارائه کارت ماشین و همچنین بیمه نامه قبلی، عملیات انتقال بیمه شخص ثالث به این نمایندگی را انجام دهید.

3-   انتقال بیمه نامه شخص ثالث به شخص دیگر

در مورد انتقال بیمه شخص ثالث به فرد دیگر در زمان فروش خودرو لازم به ذکر است که این انتقال به افراد درجه یک از بستگان خود و یا برای خودروی دیگری که متعلق به خودتان است امکان پذیر است.